Ethische code

Reglementen van de persraad

Richtlijnen voor de dekking van cybermedia

Vrijheid van mening, vrijheid van meningsuiting en persvrijheid zijn mensenrechten die worden beschermd door Pancasila, de Grondwet van 1945 en de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van de Verenigde Naties. Het bestaan ​​van cybermedia in Indonesië maakt ook deel uit van de vrijheid van meningsuiting, vrijheid van meningsuiting en persvrijheid.

Cybermedia heeft een speciaal karakter, zodat het richtlijnen vereist zodat het beheer ervan op een professionele manier kan worden uitgevoerd, waarbij het zijn functies, rechten en plichten vervult in overeenstemming met wet nummer 40 van 1999 betreffende de pers en de journalistieke ethische code . Om deze reden heeft de Persraad samen met persorganisaties, cybermediamanagers en het publiek de volgende Cyber ​​Media Coverage Guidelines opgesteld:

 1. 1. Toepassingsgebied
  1. een. Cybermedia zijn alle vormen van media die internet gebruiken en journalistieke activiteiten ontplooien, en voldoen aan de eisen van de Perswet en Press Company Standards die zijn vastgesteld door de Persraad.
  2. b. Door gebruikers gegenereerde inhoud is alle inhoud die is gemaakt en of gepubliceerd door gebruikers van cybermedia, inclusief artikelen, afbeeldingen, opmerkingen, geluiden, video's en verschillende vormen van uploads die zijn gekoppeld aan cybermedia, zoals blogs, forums, reacties van lezers of kijkers, en andere vormen .
  3. 2. Nieuwsverificatie en saldo
  4. een. In principe moet elk nieuws geverifieerd worden.
  5. b. Nieuws dat andere partijen kan schaden, vereist verificatie op hetzelfde nieuws om te voldoen aan de principes van nauwkeurigheid en evenwicht.
  6. c. De bepalingen onder a) hierboven zijn uitgesloten, op voorwaarde dat:
   1. 1. Nieuws heeft echt een dringende publieke belangstelling;
   2. 2. De eerste nieuwsbron is een duidelijk geïdentificeerde, geloofwaardige en competente bron;
   3. 3. Het onderwerp van het nieuws dat moet worden bevestigd is onbekend en kan niet worden geïnterviewd;
   4. 4. De media geven de lezer uitleg dat het nieuws nog nadere verificatie behoeft, die zo spoedig mogelijk wordt nagestreefd. Verklaringen zijn opgenomen aan het einde van hetzelfde verhaal, tussen haakjes en cursief.
  7. d. Na het laden van het nieuws in overeenstemming met punt (c), zijn de media verplicht om de verificatie-inspanningen voort te zetten, en nadat verificatie is verkregen, worden de verificatieresultaten opgenomen in het update-nieuws met een link naar het nieuws dat niet is geverifieerd.
  8. 3. Door gebruikers gegenereerde inhoud

Cybermedia moeten algemene voorwaarden bevatten met betrekking tot door gebruikers gegenereerde inhoud die niet in strijd is met wet nr. 40 van 1999 betreffende de Pers en de Journalistieke Ethische Code, die duidelijk en duidelijk zijn geplaatst.

  1. a. Cybermedia vereist dat elke gebruiker zich registreert voor lidmaatschap en eerst een inlogproces uitvoert om alle vormen van User Generated Content te kunnen publiceren. Bepalingen met betrekking tot inloggen zullen nader worden geregeld.
  2. b. Bij de registratie vereist cybermedia dat gebruikers schriftelijke toestemming geven dat de gepubliceerde User Generated Content:
   1. 1. Bevat geen valse, lasterlijke, sadistische en obscene inhoud;
   2. 2. Geen inhoud bevat die vooroordelen en haat bevat met betrekking tot etniciteit, religie, ras en intergroep (SARA), en gewelddaden aanmoedigt;
   3. 3. Bevat geen discriminerende inhoud op basis van verschillen in geslacht en taal, en vernedert de zwakken, armen, zieken, geestelijk gehandicapten of lichamelijk gehandicapten niet.
  3. c. Cybermedia heeft de absolute bevoegdheid om door gebruikers gegenereerde inhoud te bewerken of te verwijderen die in strijd is met item (c).
  4. d. Cybermedia zijn verplicht om een ​​klachtenmechanisme te bieden voor door gebruikers gegenereerde inhoud die wordt geacht de bepalingen in punt (c) te hebben geschonden. Het mechanisme moet worden aangebracht op een plaats die gemakkelijk toegankelijk is voor gebruikers.
  5. e. Cybermedia is verplicht om door gebruikers gegenereerde inhoud die wordt gemeld en in strijd is met de bepalingen van punt (c), proportioneel zo snel mogelijk uiterlijk 2 x 24 uur na ontvangst van de klacht te bewerken, te verwijderen en corrigerende maatregelen te nemen. .
  6. f. Cybermedia die hebben voldaan aan de bepalingen in de punten (a), (b), (c) en (f) zijn niet verantwoordelijk voor problemen die worden veroorzaakt door het laden van inhoud die in strijd is met de bepalingen in punt (c).
  7. g. Cybermedia is verantwoordelijk voor User Generated Content die wordt gerapporteerd als zij geen corrigerende actie onderneemt na de tijdslimiet zoals vermeld in punt (f).
  8. 4. Fout, correctie en recht op antwoord
  9. een. Fouten, correcties en recht op weerwoord verwijzen naar de Perswet, Journalistieke Code of Ethics en Guidelines for Right of Reply, opgesteld door de Press Council.
  10. b. Fouten, correcties en of het recht op weerwoord moeten worden gekoppeld aan het nieuws dat wordt gecorrigeerd, gecorrigeerd of het recht op weerwoord wordt gegeven.
  11. c. In elke melding over errata, correctie en recht van weerwoord is het verplicht om het tijdstip van laden van de errata, correctie en/of recht van weerwoord te vermelden.
  12. d. Als een bepaald cybermedianieuws door andere cybermedia wordt verspreid, dan:
   1. 1. De verantwoordelijkheid van de cybermedia voor nieuwsmakers is beperkt tot nieuws dat in de cybermedia of cybermedia onder haar technisch gezag is gepubliceerd;
   2. 2. Door cybermedia uitgevoerde nieuwscorrecties moeten ook worden uitgevoerd door andere cybermedia die nieuws uit de gecorrigeerde cybermedia citeren;
   3. 3. Media die nieuws van een cybermedia verspreiden en geen correcties aanbrengen in het nieuws volgens de cybermedia-eigenaar en/of maker van het nieuws, zijn volledig verantwoordelijk voor alle juridische gevolgen van het nieuws dat niet wordt gecorrigeerd.
  13. e. In overeenstemming met de Perswet kunnen cybermedia die niet het recht van weerwoord dienen, worden onderworpen aan strafrechtelijke sancties met een maximumboete van Rp. 500.000.000 (vijfhonderd miljoen rupiah).
  14. 5. Nieuws intrekking
  15. een. Gepubliceerd nieuws kan niet worden herroepen om redenen van censuur van buiten de redactie, behalve voor kwesties die verband houden met raciale onverdraagzaamheid, moraliteit, de toekomst van kinderen, traumatische ervaringen van slachtoffers of op basis van andere bijzondere overwegingen bepaald door de Persraad
  16. b. Andere cybermedia moeten de intrekking van nieuwscitaten uit de oorspronkelijke media die zijn ingetrokken, volgen.
  17. c. De intrekking van nieuws moet vergezeld gaan van de redenen voor de intrekking en openbaar worden gemaakt.
  18. 6. Adverteren
  19. een. Cybermedia moeten een duidelijk onderscheid maken tussen nieuwsproducten en advertenties.
  20. b. Elk nieuws/artikel/inhoud die een advertentie en/of betaalde inhoud is, moet de informatie "advertorial", "advertentie", "advertenties", "gesponsord" bevatten of met andere woorden uitleggen dat het nieuws/artikel/inhoud een advertentie is.
  21. 7. Auteursrecht

Cybermedia dienen het auteursrecht te respecteren zoals geregeld in de toepasselijke wet- en regelgeving.

  1. 8. Opname van richtlijnen

Cybermedia moeten deze Richtlijnen Cyber ​​Media Coverage in hun media duidelijk en duidelijk opnemen.

  1. 9. Geschil:

De eindbeoordeling van het geschil over de implementatie van deze Richtlijnen Cyber ​​Media Coverage wordt beslecht door de Persraad.

Jakarta, 3 februari 2012

(Deze handleiding is ondertekend door de Persraad en de persgemeenschap in Jakarta, 3 februari 2012).

https://dewanpers.or.id/