Bepalingen en voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn de voorwaarden voor het gebruik van de site, inhoud, diensten en functies op de website girlisme.com

Lees deze Algemene Voorwaarden zorgvuldig door. Door toegang te krijgen tot en te gebruiken girlisme.com, betekent dat u alle van toepassing zijnde voorschriften op deze site hebt begrepen en ermee instemt hieraan gebonden te zijn.

ALGEMENE VOORWAARDEN WIJZIGINGEN

girlisme.com kan deze Algemene Voorwaarden op elk moment wijzigen, toevoegen of verminderen. U bent gebonden aan elk van deze wijzigingen en dient daarom periodiek de toepasselijke Algemene voorwaarden te herzien.

ALGEMENE VOORWAARDEN TOEVOEGEN

Sommige gebieden of diensten van girlisme.com, zoals pagina's waar u documenten of bestanden kunt laden (uploaden) of downloaden (downloaden), kunnen richtlijnen en gebruiksregels hebben die aan deze Algemene voorwaarden worden toegevoegd. Door deze diensten te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de toepasselijke instructies en gebruiksregels.

PRIVACYBELEID

Privacy policy girlisme.com het beleid instellen voor het omgaan met uw persoonlijke gegevens wanneer u toegang krijgt girlisme.com

GEBRUIKERSVERPLICHTINGEN

Gebruik girlisme.com moet voldoen aan de wet- en regelgeving op het grondgebied van de Republiek Indonesië. Het is verboden om te laden of door te sturen via girlisme.com materiële of andere zaken die:

1. De rechten van anderen schenden of schenden, inclusief zonder uitzondering patenten, handelsmerken, handelsgeheimen, auteursrechten, publiciteit of andere eigendomsrechten.

2. De wet overtreden, bedreigen, beledigen, intimideren, belasteren, belasteren, bedriegen, bedriegen of haat zaaien tegen bepaalde mensen of groepen.

3. Een persoon of groep personen vervolgen, lastigvallen, vernederen of intimideren op basis van religie, geslacht, seksuele geaardheid, ras, etniciteit, leeftijd of lichamelijke handicap.

4. Het schenden van de normen van fatsoen, obsceniteit, pornografie.

5. Adviseren of suggereren van onwettige handelingen.

6. Beledigen, veroorzaken van conflicten en/of vijandschap tussen stammen, religies, rassen en intergroepen (SARA).

7. Bevat woorden of afbeeldingen die afschuw veroorzaken, onbeleefd, vies, vies en vloeken zijn.

8. Het verspreiden van bepaalde ideologieën of leringen die in principe verboden zijn door de toepasselijke wetgeving op het grondgebied van de Republiek Indonesië.

9. Bevat virussen of andere computercode, bestanden of programma's die de functionaliteit van computersoftware of -hardware of communicatieapparatuur kunnen verstoren, beschadigen of beperken, of die ongeoorloofd gebruik van een computer of computernetwerk toestaan.

10. Het schenden van de Algemene voorwaarden, instructies of ander beleid in de girlisme.com

In gebruik girlisme.com U gaat akkoord met:

1. Geef nauwkeurige, nieuwe en volledige informatie over uzelf bij het invullen van het registratieformulier op girlisme.com

2. Houd uw wachtwoord en identificatie veilig.

3. Onderhoud en update regelmatig informatie over uzelf en andere informatie nauwkeurig, nieuw en volledig

4. Accepteer alle risico's van illegale toegang tot registratie-informatie en gegevens.

5. Verantwoordelijk voor de bescherming en back-up van gebruikte gegevens en/of apparatuur.

U mag niet gebruiken girlisme.com in een toestand of manier die de server of het netwerk kan beschadigen, uitschakelen, overbelasten of verstoren girlisme.com

EIGENDOMSRECHT

Alle ontwerpen, afbeeldingen, illustraties, audio, video en programmeercode (hierna 'inhoud' genoemd) op deze site vallen onder het copyright van girlisme.com. Het is onder geen enkele omstandigheid of voorwaarde toegestaan ​​om de ontwerpontwerpen, afbeeldingen, illustraties, audio, video en programmeercode in deze faciliteit te wijzigen, kopiëren, wijzigen of er iets aan toe te voegen.

GEBRUIKSLICENTIE girlisme.com

U mag gebruiken girlisme.com en aangeboden inhoud girlisme.com alleen voor persoonlijk gebruik, niet voor commerciële doeleinden. Content die mag worden gedownload, zoals foto's en geluidsopnamen, mag je gebruiken voor eigen persoonlijk gebruik en in overeenstemming met de regelgeving voor de betreffende content.

U mag geen inhoud reproduceren, afdrukken, kopiëren, opslaan, publiceren, weergeven, distribueren, wijzigen, vertalen, publiceren, overdragen, verkopen, uitlenen of distribueren girlisme.com

MATERIAAL VAN LEZERS

girlisme.com is niet verantwoordelijk voor materiaal dat door lezers is geüpload of door lezers is geschreven, in de vorm van reacties van fans, nieuwsreacties, foto's, profielen enzovoort.

girlisme.com behoudt zich het recht voor om op elk moment iets te verwijderen dat door de lezer is geüpload of door de lezer is geschreven zonder voorafgaande kennisgeving.

OVERZICHT

U stemt ermee in dat wij niet verantwoordelijk zijn voor de inhoud van andere partijen. We zijn niet verplicht om de inhoud te beoordelen, maar we behouden ons het recht voor om het laden of bewerken van de ingediende inhoud te weigeren. We behouden ons het recht voor om inhoud om verschillende redenen te verwijderen, maar we zijn niet verantwoordelijk voor fouten of vertragingen bij het verwijderen van dergelijk materiaal.

ANDERE SITE-LINKS

girlisme.com kan links naar sites van derden bevatten, inclusief links op pagina's met zoekresultaten. Sommige links naar deze sites kunnen aanstootgevend, illegaal of onjuist materiaal bevatten. De link geeft niet aan dat we de site van derden goedkeuren. U erkent en gaat ermee akkoord dat wij niet verantwoordelijk zijn voor de inhoud of ander materiaal op dergelijke sites van derden. Alle overeenkomsten en transacties tussen u en adverteerders die bestaan ​​op girlisme.com is tussen u en de adverteerder en u erkent en gaat ermee akkoord dat wij niet verantwoordelijk zijn voor enig verlies of claim die kan worden veroorzaakt door de overeenkomst of transactie tussen u en de adverteerder.